Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Nehnuteľnosti

V našej právnej praxi zastupujeme množstvo spoločností i fyzických osôb v rôznych transakciách, týkajúcich sa nehnuteľností, a to na strane predávajúcich resp. prenajímateľov, ako aj na strane kupujúcich resp. nájomcov. Preto sa veľmi dobre vieme pozrieť na transakciu z pohľadu oboch strán a ošetriť najvýznamnejšie riziká podľa toho, na ktorej ste strane.

Naše právne služby zahŕňajú:

  • identifikáciu rizík spojených s transakciou podľa toho, či ste predávajúci/prenajímateľ alebo kupujúci/nájomca;
  • právny audit (due diligence) nehnuteľností;
  • rezervačné zmluvy a zmluvy o budúcich zmluvách;
  • kúpne zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru, darovacie zmluvy;
  • nájomné zmluvy, zmluvy o nájme nebytových priestorov;
  • zmluvy o zriadení vecných bremien;
  • vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností;
  • zastupovanie pri zrušení a rozdelení spoluvlastníctva k nehnuteľnosti;
  • zmluvy o dielo s architektmi.

Často kladené otázky

Sú to štandardizované zmluvné vzory, ktoré vydala Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)) so sídlom v Ženeve. Ide o sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov, ktoré sa používajú pri realizácii rôznych typov stavebných projektov financovaných z verejných zdrojov a v súkromnej sfére.