Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Kto sme

Advokátska kancelária BUŽEK & TEREM advokáti vznikla v roku 2009. Hoci je našou doménou obchodné právo, právne poradenstvo poskytujeme aj v oblasti pracovného práva, ochrany osobných údajov, softvérovom a stavebnom práve vrátane zmlúv súvisiacich s výstavbou (FIDIC). Obhajujeme tiež klientov a ich práva v konaniach so štátnymi orgánmi, najmä pri administratívnom trestaní.

Právnu pomoc poskytujeme nielen v slovenčine, ale aj angličtine, nemčine a francúzštine.

Zrozumiteľnosť právnej pomoci sa počas nášho pôsobenia v advokácii stala pilierom našej kancelárie. Porozumenie považujeme za hlavný predpoklad každého úspešne vyriešeného prípadu. Je pre nás dôležité ako v rámci nášho vzťahu, tak aj pri pochopení vášho problému a následnom zrozumiteľnom podaní možností jeho riešenia.

Sme profesionáli pracujúci v tíme. Každý z nás má aspoň 15 rokov skúseností v odbore. To nám umožňuje analyzovať prípady z viacerých strán, identifikovať problém a nájsť vhodný spôsob na riešenie vašej situácie.

Komfort klientov je pre nás prvoradý. Prípady preto vieme riešiť nielen v slovenskom, ale aj anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Vďaka našim kolegom v zahraničí tiež dokážeme zabezpečiť právnu pomoc na miestach, kde ju práve potrebujete.

Dbáme na zrozumiteľnosť nášho právneho poradenstva. Preferujeme rozumné a konštruktívne riešenia, ktoré prinesú v prípadoch pozitívny posun – či už to pre klienta znamená úspešne vyriešený prípad, ušetrený čas, alebo finančné prostriedky.

Naša profesionalita vychádza zo skúseností. Rozumieme totiž nielen zákonom, poradenstvu a prípadným sporom, ale aj ľudskému rozmeru – hoci našu prácu a poslanie berieme vážne, na nič sa nehráme. Aj preto vaše záujmy hájime s vyhrnutými rukávmi – či už kvôli odhodlaniu, alebo samotnému pohodliu.

34

krajín sveta v sieti partnerských kancelárií

4

jazyky poskytovania právnych služieb

10+

rokov na trhu

15+

odvetví, v ktorých pôsobia naši klienti

Michal Bužek

advokát

Michal má viac ako 15 ročné skúsenosti v advokácii. Venuje sa prevažne zmluvnému, softvérovému a stavebnému právu, ako aj právu obchodných spoločností. Hovorí plynule po anglicky a francúzsky. Vo svojej predošlej praxi absolvoval študijné pobyty v USA, Francúzsku a Českej republike.

Spolupracoval s nadnárodnou advokátskou kanceláriou Peterka & Partners v Bratislave a tiež v pobočke medzinárodnej kancelárie SALANS v Paríži. Od roku 2012 je vedúcim delegácie Slovenskej advokátskej komory (SAK) v Európskej rade advokátskych komôr (CCBE). Je členom Komisie SAK pre vnútorné veci advokátske a Medzinárodnej komisie SAK.

Michal vo voľnom čase sadá na cestný bicykel a venuje sa tiež rádioamatérstvu. V roku 2019 absolvoval nonstop cyklistické preteky Paríž – Brest – Paríž na trase 1 200 km a tiež Londýn – Edinburgh – Londýn na trase 1 500+ km ako najrýchlejší advokát zo Slovenska.

Andrej Terem

advokát

Andrej má viac ako 15 ročné skúsenosti v advokácii a v prevažnej miere sa venuje obchodnému právu, stavebnému právu, sporovému právu, právu verejného obstarávania a protimonopolnému právu. Keďže je zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty na Ministerstve spravodlivosti SR, zaoberá sa aj problematikou konkurzov a reštrukturalizácií. Hovorí plynule po anglicky a nemecky.

V minulosti spolupracoval s medzinárodnou advokátskou kanceláriou Freshfields a poradenskou spoločnosťou KPMG. Od roku 2016 je členom rozkladovej komisie Úradu pre verejné obstarávanie.

Keď nie je v kancelárii, rád zdoláva hory a miluje dobré jedlo. V roku 2017 úspešne dokončil sedemdňové preteky na horských bicykloch, v kanadských lesoch, na prvom mieste spomedzi slovenských advokátov.

Lenka Očkaiková

advokátKA

Lenka má viac ako 17 ročné skúsenosti v advokácii. Venuje sa najmä zmluvám, problematike GDPR, nehnuteľnostiam, stavebnému a správnemu právu. Hovorí plynule po anglicky. Počas svojej predošlej praxe spolupracovala s nadnárodnou advokátskou kanceláriou Peterka & Partners v pobočke v Bratislave.

Od roku 2021 je členkou Board of Directors v Legal Netlink Alliance, medzinárodnej sieti združujúcej advokátske kancelárie po celom svete.

Keď nie je zavalená prácou, rada si sadne za klavír. Nájde si však čas aj na volejbal a geocaching, ktorý je spojený s objavovaním nepoznaných miest. Je jednou z prvých nadšencov, ktorí priniesli windsurfing na Domašu.

Lenka Šarišská

advokátsKA koncipientka

Lenka spolupracuje s našou advokátskou kanceláriou už viac ako 8 rokov. Zameriava sa najmä na oblasť práva obchodných spoločností, vymáhanie a správu pohľadávok, občianske, pracovné, ako aj konkurzné právo. Hovorí plynule po anglicky.
Vo voľnom čase neustále bojuje s tsundoku a sviežu myseľ si rada udržiava dynamickou power jogou.