Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Kúpa nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti nebýva každodennou záležitosťou, preto je potrebné takúto transakciu dobre pripraviť a už vopred eliminovať prípadné riziká a nepríjemné zistenia. Ak ste kupujúci:

  • vykonáme právny audit, v ktorom zistíme, či osoba, ktorá vám nehnuteľnosť ponúka, je skutočne jej vlastníkom, či jej právo disponovať nehnuteľnosťou nie je obmedzené alebo, či nie je k nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno, ktoré by vás mohlo v budúcnosti obmedzovať;
  • z dostupných informácií zistíme, či budete mať  k svojej nehnuteľnosti zabezpečený prístup a či váš projekt je z hľadiska územného plánu realizovateľný;
  • nastavíme platobné podmienky v zmluve tak, aby ste nečelili zbytočným rizikám spojeným s vynaložením kúpnej ceny;
  • vypracujeme alebo spripomienkujeme rezervačnú zmluvu, prípadne zmluvu o budúcej zmluve;
  • vypracujeme kúpnu zmluvu, v ktorej zabezpečíme rovnovážne postavenie oboch strán a nezabudneme na záruky a vyhlásenia predávajúceho;
  • vypracujeme návrh na vklad;
  • budeme vás sprevádzať k notárovi za účelom podpísania potrebných listín;
  • prevezmeme za vás komunikáciu s realitnou kanceláriou protistrany;
  • zabezpečíme zmluvy s architektmi, ktorí navrhnú váš budúci projekt.