Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Predaj nehnuteľností

Ak ste predávajúci:

  • budeme vás zastupovať v jednaniach s potenciálnym kupujúcim;
  • nastavíme platobné podmienky v zmluve tak, aby ste nečelili zbytočným rizikám spojeným s neuhradením celej kúpnej ceny zo strany kupujúceho;
  • vypracujeme alebo spripomienkujeme rezervačnú zmluvu, prípadne zmluvu o budúcej zmluve;
  • vypracujeme návrh na vklad;
  • pripravíme dohodu o prevode práv a povinností zo stavebného povolenia;
  • budeme vás sprevádzať k notárovi za účelom podpísania potrebných listín.