Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Korporátna agenda

Sme advokáti, ktorí vašej spoločnosti poskytnú nielen zrozumiteľnú právnu podporu pri prijímaní dôležitých rozhodnutí, ale aj právne poradenstvo pri jej bežných činnostiach. Budeme váš firemný právnik.

Zabezpečujeme aj činnosť správcu konkurznej podstaty a poradenstvo v prípade konkurzov a reštrukturalizácií.

Jednak pre veriteľov, ktorí si chcú uplatniť svoje pohľadávky voči dlžníkom, ako aj poradenstvo pred prípadným vstupom spoločnosti do konkurzu či reštrukturalizácie

Samozrejmosťou v portfóliu našich služieb je zakladanie spoločností a realizácia zmien v nich, vrátane fúzií, akvizícií, zlúčení či splynutí. Pred transakciami vykonávame právne due dilligence, aby boli vaše transakcie spojené s čo najmenšími rizikami.

Často kladené otázky

Sú to štandardizované zmluvné vzory, ktoré vydala Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)) so sídlom v Ženeve. Ide o sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov, ktoré sa používajú pri realizácii rôznych typov stavebných projektov financovaných z verejných zdrojov a v súkromnej sfére.

Sú to štandardizované zmluvné vzory, ktoré vydala Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)) so sídlom v Ženeve. Ide o sústavu štandardných ustanovení, pravidiel a postupov, ktoré sa používajú pri realizácii rôznych typov stavebných projektov financovaných z verejných zdrojov a v súkromnej sfére.