Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Založenie spoločnosti

Poskytujeme komplexné poradenstvo pri založení spoločnosti vrátane konzultácií pre identifikáciu vhodného typu spoločnosti; osobitných podmienok na prevádzkovanie činností, ktoré vyžadujú splnenie zvláštnych podmienok ako aj získanie potrebných povolení; a ďalšiu súvisiacu právnu asistenciu, ktorá môže súvisieť so založením spoločnosti.

Po založení poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri dennodennej činnosti obchodnej spoločnosti vrátane právnej asistencie v oblasti prípravy a pripomienkovania zmlúv, pri rokovaniach s obchodnými partnermi, ako aj pri dôležitých zmenách v štruktúre spoločnosti (zmena konateľov, fúzie a akvizície a pod.) a tiež v ďalších v oblastiach ako je vymáhanie pohľadávok, pracovné právo či ochrana osobných údajov.