Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Služby firemného právnika

Naše právne služby zahŕňajú:

  • právne poradenstvo pri riadení spoločnosti (valné zhromaždenia, korporátne dokumenty, zastupovania v konaniach pri obchodnom registri);
  • právnu podporu v pracovnom práve pre HR oddelenia, vrátane prípravy pracovných zmlúv, výpovedí či nastavovaní podmienok zamestnania;
  • právnu podporu a konzultácie pre marketingové oddelenia, vrátane prípravy štatútov rôznych súťaží, direct marketingu a vernostných programov;
  • prípravu a komentovanie zmlúv;
  • konzultácie pri príprave interných smerníc, compliance programov;
  • poradenstvo pri plnení povinnosti vašej spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov
    vymáhanie pohľadávok;
  • zastupovanie v rôznych sporoch (vymáhanie pohľadávok, nekalá súťaž, zamestnanecké spory, pod.);
  • zastupovanie pri kontrolách a inšpekciách, odvolania proti rozhodnutiam o uložení pokuty.