Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Poskytujeme právne poradenstvo súvisiace s prihlasovaním pohľadávok klientov v konkurznom, ako aj reštrukturalizačnom konaní a tiež zastupujeme klientov  veriteľov v celom procese konkurzu a reštrukturalizácie. Poskytujeme tiež právne poradenstvo pri identifikácii kritérií na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a povolenie reštrukturalizácie vrátane prípravy potrebných podkladov a komunikácie so súdom a správcom konkurznej podstaty alebo reštrukturalizačným správcom.

V prípade likvidácie spoločnosti zabezpečujeme kompletnú právnu asistenciu vrátane spolupráce s likvidátorom, účtovníkmi ako aj inými poradcami s cieľom efektívneho a účelného priebehu likvidácie a následného ukončenia činnosti spoločností.