Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Obchodné a pracovnoprávne spory

Ak už nie je možné sa vyhnúť sporu, naša advokátska kancelária využíva svoju viacročnú prax pri zastupovaní klientov v súdnych konaniach pred slovenskými súdmi, ako aj v rozhodcovskom konaní. Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti sporovej agendy vrátane prípravy podaní, opravných prostriedkov a právnej asistencie pri výkone rozhodnutia, pri ktorom spolupracujeme so skúsenými exekútormi. Naši klienti sú priebežne informovaní o stave konania.

V rámci našich dlhoročných skúseností sme zastupovali a zastupujeme klientov v rôznych sporových konaniach ako napr.:

  • spory z obchodných zmlúv (zmluvy o predaji a kúpe tovaru, zmluvy o dielo, sprostredkovateľské zmluvy a pod.);
  • spory o náhradu škody;
  • pracovnoprávne spory (neplatné skončenie pracovného pomeru, náhrada škody voči zamestnancovi);
  • zastupovanie v sporoch o ochranných známkach;
  • zastupovanie v prípadoch nekalej súťaže.