Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

GDPR v pracovnom práve

Vieme, čo potrebuje váš HR manažér pri spracovávaní osobných údajov vašich zamestnancov.
Vieme, že súhlas nie je vhodným základom pre spracovávanie osobných údajov v HR agende.
Vieme, aké oprávnené záujmy môže mať zamestnávateľ ako prevádzkovateľ a aj to, ako ich ošetriť v internej dokumentácii vo vzťahu k zamestnancom.
Vieme, aké práva majú zamestnanci ako dotknuté osoby, aj aké sankcie vám hrozia v prípade porušenia povinností na úseku ochrany osobných údajov.
Vieme, že nastavenie interných procesov, technických, personálnych a organizačných opatrení si vyžaduje zainteresovanie manažmentu aj rôznych ďalších oddelení vašej spoločnosti; je to prirodzené, sme zvyknutí s nimi spolupracovať.

Keďže v našej DNA je jednoduchosť a zrozumiteľnosť, vieme všetky potrebné dokumenty pripraviť tak, že budú prehľadné, stručné, zrozumiteľné a ušité presne pre vašu potrebu.

Pre našich klientov sme spracovávali najmä:

  • záznamy o spracovateľských činnostiach v HR agende;
  • posúdenie a nastavenie právnych základov spracovávania osobných údajov;
  • balance testy pri spracovávaní osobných údajov na základe oprávnených záujmov zamestnávateľa;
  • znenia informačných povinností zamestnávateľov;
  • posúdenie možností využívania biometrických dochádzkových a prístupových systémov;
  • súhlasy so spracovávaním osobitnej kategórie osobných údajov;
  • poučenia oprávnených osôb;
  • interné smernice o uplatnení práv dotknutých osôb podľa GDPR;
  • interné bezpečnostné smernice, interné organizačné a personálne opatrenia;
  • dokumenty súvisiace s hiringom a nastavením predzmluvnýchh vzťahov (politiky spracovávania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, súhlasy so spracovávaním osobných údajov, texty na web a pod.).

Taktiež sme zodpovedali množstvo čiastkových otázok týkajúcich sa spracovávania osobných údajov a pomáhali tak HR oddeleniam efektívne plniť ich úlohy.