Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

GDPR – právny audit a komplexná podpora

Dovolíme si tvrdiť, že každá obchodná spoločnosť spracováva osobné údaje – minimálne svojich akcionárov/spoločníkov, konateľov, členov dozornej rady, zamestnancov, klientov, zákazníkov.Téme spracovávania osobných údajov sa preto nevyhne.

Vieme vám poskytnúť komplexnú podporu pri akejkoľvek téme súvisiacej s osobnými údajmi.

Vykonáme právny audit spracovávania osobných údajov, vypracujeme záznamy o spracovateľských činnostiach, nakoncipujeme balance testy, vypracujeme potrebné súhlasy dotknutých osôb, poučenia pre vašich zamestnancov či obchodných partnerov. Našou pravidelnou agendou je tiež príprava a komentovanie sprostredkovateľských zmlúv o spracovávaní osobných údajov.