Kto sme

Sme mladý dynamický tím advokátov, ktorý poskytuje právne služby domácim a zahraničným podnikateľom pri ich obchodných aktivitách na Slovensku ako aj jednotlivcom pri ochrane ich práv a záujmov.

Advokátska kancelária vznikla v roku 2009 z dôvodu narastajúcich potrieb domácich a zahraničných klientov. Kancelária sa etablovala najmä vďaka právnym službám v korporátnej oblasti od asistencie pri zakladaní obchodných spoločností až po komplexný právny servis pre etablované podnikateľské subjekty.
Našim cieľom je poskytovanie čo najefektívnejších služieb k maximálnej spokojnosti našich klientov.

Michal Bužek Michal Bužek, advokát
Michal skončil štúdium na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v roku 2004. V predchádzajúcej praxi pôsobil v bratislavskej pobočke stredoeurópskej advokátskej kancelárie Peterka & Partners ako aj v parížskej centrále medzinárodnej advokátskej kancelárie SALANS. Michal je členom zahraničnej komisie Slovenskej advokátskej komory. Hovorí slovensky, anglicky a francúzsky. Je zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 2008.

Andrej Terem Andrej Terem, advokát
Andrej promoval v roku 2004 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a študoval tiež na právnickej fakulte Univerzity Paris-Lodron v Salzburgu, Rakúsko. V predchádzajúcej praxi spolupracoval s medzinárodnou advokátskou kanceláriou Freshfields Bruckhaus Deringer a globálnou poradenskou spoločnosťou KPMG. Andrej hovorí slovensky, anglicky a nemecky. Je zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 2009.

Lenka Očkaiková Lenka Očkaiková, advokátka
Lenka ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001. V predchádzajúcej praxi spolupracovala s advokátskou kanceláriou Peterka & Partners v jej pobočke v Bratislave. S našou advokátskou kanceláriou spolupracuje od roku 2012. Lenka sa venuje najmä obchodnému právu, zmluvám, pracovnému právu a ochrane osobných údajov. Hovorí slovensky a anglicky. Je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 2005.Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.