Hore

Máte otázku?

Pred odoslaním správy si prosím prečítajte naše podmienky spracovávania Vašich osobných údajov v dokumente Ochrana osobných údajov.

Vymáhanie pohľadávok

Sami dobre vieme, že dobre fungujúci podnik potrebuje stabilných obchodných partnerov.Platobná disciplína klientov je kľúčová. Naša kancelária zabezpečuje vymáhanie pohľadávok, počnúc kontaktovaním dlžníkov prostredníctvom upomienok, až po zastupovanie v súdnom či rozhodcovskom konaní.

Každý prípad je osobitný či už obchodným pozadím, výškou pohľadávok alebo platobnou schopnosťou dlžníka. Týmto kritériám prispôsobujeme náš prístup k dlžníkovi. Zabezpečujeme kompletnú právnu asistenciu vrátane rokovaní s dlžníkmi, navrhnutia a prípravy potrebných právnych krokov pred možným súdnym konaním, zastupovania v samotnom súdnom či rozhodcovskom konaní a následnom exekučnom konaní.